Ervaringen met Carla Bol en Kijken Achter Gedrag


"Coaching van leerkrachten, docenten en ibérs"

Ik kreeg geen energie meer van lesgeven, mijn leidinggevende bracht mij in contact met Carla. Bij Carla leerde ik mezelf weer kennen als docente maar ook als vrouw. Ik durf mijn masker af te zetten, mijn onzekerheid te omarmen en te zeggen wat ik voel. Dat is erg fijn tijdens mijn lessen, maar ook erg fijn thuis. Ik heb mijn energie terug en ik geniet weer van het lesgeven. Carla heeft een fijne manier van werken, stukjes theorie afgewisseld met het echte leven waar ik in zit zowel op de werkvloer als privé. Ik heb nog vele stappen te zetten maar  de basis voor mij is helder
Docente VMBO Citadel College, Lent

"Coachen van leerkrachten, docenten en ibérs"

Carla is warm, liefdevol en intuïtief. Ze heeft veel ervaring, kennis en vaardigheden en weet precies de juiste snaar te raken. Vanuit haar passie kan ze de rol van strenge doch rechtvaardige begeleider, de lieve en zachte ondersteuner of motivator innemen. Deze veelzijdigheid zorgt voor exact de juiste stimulans om je uit je eigen comfortzone te halen. Haar hulp was voor mij zeer waardevol en ik kijk nu in de spiegel als een completer mens, die niet langer vast en gevangen zit in haar eigen wereld en gedachtes. Ik kan weer vertrouwen op mijn kennis en kunde.
Leerkracht Openbare Montessoribasisschool, 2019, Zwolle.

"In tegenspoed maak je kennis met jezelf"

Na jaren van alle ballen hoog houden ging het niet meer. Werken, studeren en privé, het was allemaal te veel. Daarbij stelde ik hoge eisen aan mezelf ( aangeleerd gedrag). Uiteindelijk ging het niet meer. Gelukkig bracht het bestuur mij in contact met Carla. Zij leerde mij stap voor stap terug op de Aarde te landen. Zij leerde mij weer voelen en mocht ik zijn wie ik wilde zijn. Carla leerde mij om kennis met mezelf te maken en te luisteren naar mijn gevoel. Wat wil ik nou eigenlijk? Wat is nou echt van mij en wat is aangeleerd gedrag.

Het heeft mij gebracht dat ik eerst goed nadenk en voel of het goed is voor mij. Krijg ik er energie van?

Doordat Carla mij heeft geleerd om goed naar mijzelf te kijken, heb ik kennis gemaakt met mezelf.
Een inmiddels weer passievolle en energieke leerkracht in Zwolle, 2019

"Coachen van leerkrachten, docenten en ibérs"

In het afgelopen schooljaar kwam ik toevalligerwijs in contact met een bedrijfsarts. Tijdens een oriënterend gesprek vroeg zij naar mijn functioneren en naar mijn dagelijkse werktijden, waarbij zij de volgende kanttekening plaatste: ‘Denk jij op deze wijze je werkzaamheden nog een aantal jaren in goede gezondheid te kunnen blijven doen?’. Haar opmerking was niet nieuw voor me! Tijdens functioneringsgesprekken met verschillende leidinggevenden was omgaan met werkdruk/(te)ambitieus zijn een terugkerend issue!

Vanaf dat moment werd mijn gevoel, waarom doe ik mijn werk zoals ik dat doe, sterker. Ik was mij ervan bewust dat als ik het anders zou willen, ik daar zelf actie in moest ondernemen. Door te starten met het coaching traject ‘Kijken Achter Gedrag’, heb ik inzicht gekregen in de achtergrond van mijn gedrag en gevoel. Deze zoektocht, samen met Carla doorlopen, heeft gemaakt dat ik nu bewuster naar mijn eigen handelen kan kijken en daarnaast mijn eigen aandeel daarin meeneem. Hierdoor ervaar ik verbetering in balans tussen werk en gezin.

De samenwerking met Carla heb ik als zeer positief ervaren. Dit heeft wat mij betreft alles te maken met haar manier van werken uitgaande van de drie pijlers: vertrouwen, mildheid en verbinden. Het wederzijds delen van eigen ervaringen/valkuilen heeft mij gesterkt in het voortzetten van het traject. Immers, een ieder heeft veel gedragingen die aangeleerd zijn in het verleden. Patronen die ons vroeger wellicht hebben geholpen, maar nu belemmerend kunnen werken. Daarin ben ik dus niet enig!

Tot slot onderschrijf ik graag de stelling van Carla: ‘Je kunt de wereld niet veranderen, maar wel de manier waarop jij daar in staat en hoe jij naar de dingen kijkt’.

Veel dank Carla voor de inspirerende, verhelderende en liefdevolle gesprekken!
Leerkracht SBO de Sluis in Zwolle, juni 2019.

"Coaching"

De afgelopen maanden werd ik zowel op professioneel als persoonlijk vlak gecoacht door Carla. Het bijzondere vond ik dat ze dat heel mooi gescheiden kon houden. Ook haar enorme ervaring, ook als leerkracht, maken dat het ook erg vertrouwd voelt, en ik me vooral begrepen voel wanneer het over het werk gaat. Dankzij de coach-sessies heb ik vooral geleerd om meer op mezelf te vertrouwen. De afwisseling van de verschillende werkvormen en af en toe een stukje theorie was voor mij ook erg prettig. Ik merk dat de gesprekken die ik met Carla mocht voeren me heel veel inzicht hebben geboden in zowel mijn handelen als leerkracht, als de basis die ik als persoon heb.
Leerkracht van de Krullevaar in Zwolle, 2019.

"Coachen van leerkrachten, docenten en ibérs"

Na een plotselinge ziekteperiode kwam ik tot het besef dat ík nu echt iets moest veranderen. Ik had al langer het idee om eens van werkkring te veranderen, maar zette uiteindelijk die stap niet. Ik zag altijd weer nieuwe mogelijkheden en kansen, in dingen die om mij heen wel veranderden. Maar waarom nam ik zelf die stap eigenlijk niet?
Bij Carla leerde ik de patronen te herkennen die ten grondslag liggen aan het nemen of niet nemen van besluiten. En dat bracht me terug naar ervaringen en gevoelens in mijn vroege jeugd. Carla liet mij de connectie zien, door te ervaren, voelen en bespreken. In de tijd tussen de afspraken, ging ik met opdrachten aan de slag. Dit zorgde ervoor dat ik langzaam, met vallen en opstaan, nieuw gedrag ging ontwikkelen. Op mijn vertrouwde werkplek bleek het lastig deze veranderingen door te zetten.

Bij het ingaan van het laatste gesprek met Carla zat ik, met hernieuwde energie, op een nieuwe werkplek. Ik herken steeds sneller het oude gedrag en leer het in kleine stapjes te veranderen, maar kijk ook milder naar mezelf als ik weer eens verval in oud gedrag. Door mezelf steeds beter te leren kennen, kan ik ook voor kinderen een steeds betere juf zijn. Bedankt Carla, voor deze aanzet tot nieuw gedrag resulterend in nieuwe stappen!
Margreet Bokdam, leerkracht Stichting OOZ, Zwolle, 2019.

"Coachen van leerkrachten, docenten en ibérs"

Als ik terugkijk naar de bijeenkomsten met Carla, voelt het goed. Ze heeft me geleerd om naar mijzelf te luisteren en eerder aan de bel te trekken. Niet aan één stuk doorgaan…
Ik heb anders leren denken en durf nu eerder ‘nee’ te zeggen.
Ook vond ik het leuk dat Carla zelf ook met eigen verhalen kwam. Een genot om naar te luisteren.

Bedankt, Carla!!
Canan Bayram Leerkracht IKC de IJsselhof in Zwolle, 2018.

"Coachen van leerkrachten, docenten en ibérs"

Door een incident op school was ik mijn zelfvertrouwen en het vertrouwen in mijn lijf even volledig kwijt. Gelukkig had mijn directeur meteen door dat we hier iets mee moesten en heeft zij mij in contact gebracht met Carla.
In de gesprekken die volgden heeft Carla mij, door haar mooie manier van werken, laten voelen waar ik sta, waar mijn onzekerheden liggen en heeft zij mij geleerd hoe ik hier mee om kan gaan.
Leerkracht IKC de IJsselhof Zwolle

"Bijzondere groep"

In de afgelopen maanden heeft Carla Bol ons begeleid met onze groep 4. Verschillende leerlingen in deze groep hebben gedragsproblemen en laten hierdoor negatief gedrag zien. We zijn intensief bezig geweest om te kijken naar oorzaken van dit gedrag en vooral hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Het is bijzonder om gedurende het proces te zien dat negatief gedrag van kinderen verander in positief gedrag en dat je als leerkracht hierbij een grote rol speelt. Carla heeft verschillende thema’s  met de kinderen behandeld en hieruit vloeide steeds een opdracht die we in de klas gingen uitvoeren. Kinderen hebben nu meer inzicht gekregen in hun eigen gedrag, hun positie in de groep en hoe zij bij kunnen dragen aan een goede, positieve sfeer in de klas.
Leerkracht van groep 4, maart 2018.

"Intervisie voor intern begeleiders PO"

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij met een groepje van vijf intern begeleiders met intervisie gestart o.b.v. Carla Bol.
Carla weet een prettige sfeer te creëren waarin wij onderwerpen kunnen bespreken die voor ons binnen onze school gevoelig liggen. Door haar manier van werken zijn wij alle vijf actief aan het werk tijdens deze bijeenkomsten. Carla ondersteunt bij het stellen van verdiepende vragen om de casus te verhelderen. En, wanneer de situatie ruimte biedt, geeft zij ook theoretische achtergronden over hoe systemen kunnen werken. Bij het bedenken van tips en adviezen draagt zij zorg voor reële opties, waarmee wij ook direct verder kunnen. Ook biedt zij variëteit aan in de aanpak, waardoor wij ook verrassende elementen van onszelf ontdekken. De intervisie is niet vrijblijvend. De keer erop wordt altijd teruggeblikt hoe je ermee verder bent gegaan en of dit voldoende is. Als intern begeleiders kan er ook herkenning bij elkaars casussen zijn en kun je dus zelf de koppeling maken wat voor jou ook waardevol is. Voor ons zijn het waardevolle bijeenkomsten!
Vijf intern begeleiders uit het PO. in Zwolle.