Ervaringen met Carla Bol en Kijken Achter Gedrag


"Bijzondere groep en implementatie intervisie"

Ik heb Carla leren kennen als een zeer warme persoonlijkheid die grondig en met grote kennis en ervaring te werk gaat. Een luisterend oor en altijd weer een verrassende vraag waardoor je zelf weer een stapje verder komt.
Carla heeft op mijn school (regulier basisonderwijs) ‘een bijzondere groep’ ondersteund bij het opnieuw opbouwen van een fijn en prettig groepsklimaat.
Hierna heeft het ook een gevolg gekregen in het team bij het verder uitbouwen van ons professionele werkklimaat door het leren van en met elkaar diepgang te geven. Het opzetten en voeren van goede intervisies heeft het team geholpen meer gebruik te maken van elkaars kennis/ ervaring en talenten. Tijdens beide trajecten heb ik ervaren dat Carla helder en persoonlijk communiceert en moeilijke zaken niet uit de weg gaat. Ze bekijkt een casus van alle kanten en heeft de gave zelf de juiste vragen te stellen maar juist ook mensen daartoe zelf uit te nodigen. Wij zien dat wij ook zelf nu steeds beter leren te “Kijken ‘achter gedrag” ! Gedrag van anderen, maar zeker ook juist van onszelf.
Ellen van Bon, directeur IKC het Sterrenbos in Huissen, 2017.

"Intervisie van Carla Bol"

De afgelopen drie jaar heb ik bij Carla Bol intervisie mogen volgen. Tijdens deze intervisie bijeenkomsten behandelen we problemen die zich op de werkvloer voordoen en krijg je zicht op eigen handelen in bepaalde situaties of vraagstukken.
Carla begeleidt onze groep tijdens de intervisie door hele mooie open en verdiepte vragen te stellen en bewaakt het proces. Zo krijg je inzicht en kom je tot reflecteren op eigen handelen.
Ze laat ons ontdekken d.m.v. vragen dat heel veel gedragingen aangeleerd zijn in ons verleden. Patronen die ons vroeger veel hebben geholpen, maar nu belemmerend zijn. Op deze manier kun je inzicht krijgen in je gedrag en deze veranderen.
Carla geeft ons een gevoel van veiligheid en vertrouwen waarin je alles kunt bespreken. Een gevoel van samenhorigheid op basis van vertrouwen, dit geeft mij erg veel energie en je gaat weg met adviezen waar je mee aan de slag kan.
Anette Gerritsen Intern begeleider Obs. “De Springplank” in Zwolle, 2017.

"Coachen van leerkrachten, docenten en ibérs"

En dan is het officieel, je bent overspannen. Nooit van jezelf gedacht maar toch is het gebeurd. En nu?
Alleen kom je er niet uit en je wilt hulp, maar waar en van wie.
Je bent jezelf kwijt en wilt maar 1 ding, jezelf terug.
Gelukkig had ik een directeur die mij goed kent en die Carla kende. Hij heeft ons met elkaar in contact gebracht.
Na een intake gesprek voelde het dadelijk veilig en vertrouwd.
We zijn aan de slag gegaan, en ja het is hard werken en soms ook confronterend.
Zoals Carla het zelf zegt: “Ik mag een tijdje met je samen lopen maar jij moet het doen”.
Door haar heb ik ontdekt wat mijn valkuilen zijn, hoe dat ontstaan is.
Ik heb geleerd om naar mijn gevoel te luisteren en minder in mijn hoofd te zitten.
Maar bovenal heeft zij mij gezien als de mens die ik ben, met emoties, zwakke maar ook sterke kanten.
Het is fijn om met iemand die goed luistert, niet oordeelt, te praten. Jezelf terug te vinden kwetsbaar te mogen zijn maar weten dat je de kracht die je kwijt was weer terug krijgt.
Carla heeft mij geleerd te luisteren naar mijn lichaam en mijn gevoel. En mijn kracht op een goede manier in te zetten voor anderen maar ook voor mijzelf.
Intern begeleider, De Montessorischool in Zwolle, 2017.

"Bijzondere groep"

Wij als juffen hebben het hele traject als zeer prettig en erg zinvol ervaren. De kinderen kregen op een zeer leuke manier inzicht in hun eigen gevoelens en handelen. Dit heeft er voor gezorgd dat er nu een bepaalde rust in de klas heerst waar zowel leerlingen als wij goed in kunnen werken. Het proces stopt nu natuurlijk niet we gaan alles wat we geleerd hebben doorgeven aan de andere groepen zodat zij hier ook iets mee kunnen. We gaan ook door met goed kijken wat wij en wat de leerlingen nog meer kunnen doen om een nog betere sfeer en werkhouding en daarmee, betere leerresultaten te krijgen.
Juf Dominique en juf Linda, leerkrachten groep 7/8 Obs. Mozaïek, Bongerd, Veenendaal, 2017.

"Intervisie"

Al een aantal jaren zit ik bij Carla Bol in een intervisiegroep met intern begeleiders. We komen 4 keer per jaar, 2 uur bij elkaar. Voor mij is dit een moment dat ik met afstand naar mijn werk kan kijken, het biedt een moment van rust (hoewel er hard gewerkt wordt) en zelfreflectie. Voor mij is het belangrijk dat ik met en van anderen leer. Er worden kritische vragen gesteld aan elkaar en er worden afspraken gemaakt voor de komende periode. Ik voel me gesteund en na een intervisie laat ik m’n gedachten nog eens door m’n hoofd dwarrelen.
Na een intervisie heb ik hernieuwde energie om mijn werk aan te gaan.
Ook is het fijn dat Carla regelmatig theoretische achtergronden van gedrag geeft. Dat opent m’n ogen en daardoor kan ik (op momenten) anders kijken naar mezelf en de mensen waar ik mee te maken heb.
Dorien Krosenbrink, Intern begeleider van Obs. “De Werkschuit” in Zwolle., 2017.

"Intervisie met intern begeleiders"

Al een aantal jaren doe ik mee met een intervisiegroepje van IB-ers. Ik ervaar dat als een cadeautje aan mezelf.
Die twee en een half uur dat we bij elkaar zijn is er echt tijd en ruimte om stil te staan, terug en vooruit te kijken over hoe je in je vak staat en wat het met je doet.
Aan de hand van casussen proberen we lastige werksituaties te ontrafelen en bij te dragen aan mogelijke oplossingen. Omdat je met gelijkgestemden bent is er veel herkenning, leren we van elkaar en ondersteunen we elkaar ook.
Carla speelt hierbij een belangrijke rol. Zij zorgt ervoor dat we steeds op een originele manier beginnen en daardoor de ‘waan van de dag’ los kunnen laten. En tijdens het bespreken van een casus is zij als geen ander in staat om met haar kennis, inlevingsvermogen en levenservaring de juiste vragen te stellen en zo tot de kern van de kwestie te komen. Heel knap!
Na zo’n ochtend voel ik me sterker en kan ik weer vol vertrouwen verder. Ik ben er van overtuigd dat intervisie een preventief ‘middel’ is tegen ziekteverzuim.
Kortom: warm aanbevolen!
Joke Koopman, intern begeleider Obs. “De Tweemaster in Zwolle., 2017.

"Intervisie met schoolleiders"

Als leidinggevende in het onderwijs heb ik te maken met veel verschillende medewerkers. Ieder mens is uniek en ik ga met iedereen op een andere manier om. Ook vraagt iedere situatie een andere aanpak van mij als leidinggevende en mens. En daarnaast moet ik ook nog zorgen dat de school goed draait, er moeten ook dingen, ook al wil niet iedereen dat altijd op dezelfde manier. Al met al een ingewikkelde baan vol met ambities en zeer dynamisch. Soms loop ik tegen zaken aan waarover ik met anderen van gedachten wil wisselen. Ook wil ik mijn eigen handelen tegen het licht houden en inzicht krijgen of ik de dingen wel op de juiste manier doe.
Samen met andere leidinggevenden uit het onderwijs vormen wij een intervisiegroep. Daarin kunnen we alles bespreken wat ons bezig houdt. En ook al heb je samen veel ervaring en kennis toch is het heel fijn als er iemand is die de diepte kan opzoeken en die afstand kan nemen.
Na een intake met Carla besloten we over te gaan op een aantal sessies. De eerste drie hebben we nu gehad. Je kent het wel…….lever een casus in en neem het mee naar de intervisiegroep. Best saai op het eerste gezicht. Hoe gemotiveerd ben je dan nog? Eerlijk? Het is elke keer anders, elke keer boeiend en verrassend. De werkvormen zijn goed gekozen bij het onderwerp. De begeleiding door Carla is strak waar het even nodig is en flexibel als het kan. Je bent met elkaar aan het praten en geeft jezelf bloot als je dat zelf wilt. En gelukkig blijft het niet oppervlakkig, maar gaan we de diepte in. En wat mij betreft mag het nog wel wat dieper. Want als je elkaar vertrouwt is dat mogelijk en kom je verder dan je ooit had verwacht.
Nog twee sessies en daarna gaan we bespreken of we verder willen op deze wijze. Ik krijg er in ieder geval energie van…….
Roeland Omlo, schoolleider Openbare Montessorischool te Zwolle, 2017.

"Bijzondere groep"

Er is iets veranderd in school sinds we Carla Bol hebben gevraagd aan de slag te gaan met de kinderen van de bovenbouwgroep. Een onrustige, drukke groep kinderen die aan leren nauwelijks toe kwam, is veranderd in een groep met meer rust en evenwicht. En daardoor zijn de kinderen ook weer beter in staat te leren. Daarnaast is het fijn dat ze hebben geleerd hoe je je grenzen aangeeft en hoe je voor jezelf kunt opkomen. Daar heb je je hele leven plezier van. Er is echt iets veranderd in de bovenbouwgroep en dat is plezierig voor iedereen in school.
Ruud Brandsma, interim schoolleider, De Bongerd in Veenendaal, 2017.

"Bijzondere groep, reacties van kinderen:"

“In de klas gaat het beter en buiten ook. Met voetballen bijvoorbeeld want nu hoeven
we bijna geen tijd meer te besteden aan praten en ruzies op te lossen”.
Groep 6 IKC Het Sterrenbos Huissen, 2015.

"Bijzondere groep, reacties van leerkrachten:"

Ik vind het nog steeds ongelooflijk waar ze vandaan komen en waar de groep
Nu staat! Ik kan weer genieten van mijn groep.
Ineke, groep 7/8, Chr. Jenaplanschool O.S. Cazemier, 2010.