Systemisch werken met gezinnen


Patronen in het gezin doorbreken

Je maakt je zorgen over één van je kinderen of over jouw gezin. Eén van jouw kinderen vertoont gedrag waar jij, het kind of broertjes of zusjes hinder van hebben of zich aan storen. Het kan zijn dat je kind snel boos is en moeilijk te kalmeren; je kind vraagt continu (negatieve) aandacht; je kind slaapt slecht; je kind kan slecht zelfstandig spelen of lijkt niet op te willen groeien; je kind is erg verlegen of bang. Het kan ook zijn dat jouw kinderen veel ruzie hebben en dat zij negatief gedrag met elkaar in stand houden. Er kunnen heel, veel redenen zijn waarom jij je zorgen maakt.
Het kan daarbij ook zo zijn dat je een deel van het gedrag van je kind herkent vanuit jouw eigen kindertijd of dat je wilt voorkomen dat je kind negatieve ervaringen mee maakt.
Herken je hier iets van, dan kan systemisch werken mogelijk iets voor jou en jouw gezin betekenen.

Systemisch werken is een vorm van gezin coaching waarbij ik op een eenvoudige manier patronen binnen uw gezin zichtbaar krijg. Vaak hebben deze patronen een herkomst die voortkomt uit jouw eigen familiegeschiedenis. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in ieders plek binnen het gezin. Onderlinge verhoudingen en afstand tussen familieleden worden zichtbaar. Op een eenvoudige en snelle manier wordt duidelijk waar belemmeringen of hardnekkige patronen zitten die je met elkaar in stand houdt. Door te zien wat je met elkaar doet, ontstaat er ruimte en inzicht in hoe je als gezin, met een klein verschil een heel andere dynamiek kunt krijgen in de omgang met elkaar. Dat zichtbaar maken lost vaak spanningen op en geeft letterlijk lucht. Zowel voor het kind waar jij je zorgen over hebt als voor andere gezinsleden.

In de basis zijn kinderen grenzeloos loyaal aan hun ouders.
Zelfs als ze afwijkend of lastig gedrag vertonen, zit daar onbewust iets onder dat er op gericht is aandacht te krijgen voor datgene wat niet klopt. Spanningen bij één van de ouders of onverwerkte of onbesproken zaken in de familie pikken kinderen eenvoudig op. Dat kan leiden tot afwijkend of passief gedrag of tot weerstand. Op deze manier kunnen deze kinderen daarmee de zorgen en het ongenoegen van hun ouders, opvoeders en leraren oproepen.
Het is niet altijd makkelijk om dit gedrag te begrijpen. Als wij met een systemische blik naar de gehele familie van het kind kijken, krijgen we zicht op de onbewuste pogingen van het kind om iets op te lossen voor de ouders en de hele familie.

Mijn werkwijze:

Ik start met een intakegesprek van een uur waarin ik samen met jou/ jullie de hulpvraag verken en onderzoek of deze methodiek behulpzaam kan zijn bij jouw/ jullie vraag. Op grond van deze intake geef ik een toelichting op mijn werkwijze. Daarop beslis je of wij een samenwerking aangaan.

De daadwerkelijke begeleiding start, voor de ouder(s) met het invullen van een vragen formulier over zichzelf en hun familiegeschiedenis. De familiegeschiedenis van beide ouders bevat veelal de aanknopingspunten voor patronen die nu binnen het gezin spelen . Daarom is het belangrijk om deze, voordat het traject start, helder voor ogen te hebben.
Daarna volgt een afspraak waarbij ik jullie daadwerkelijk begeleid als gezin. Hiervoor ben je, als het lukt, met het hele gezin aanwezig.
Bij de begeleiding werk ik bij voorkeur met alle gezinsleden. Hierbij maak ik tevens gebruik van ankers(matjes) die kunnen staan voor de verschillende personen uit het gezin. De kinderen kijken mee zolang zij dit willen. Zakt de aandacht weg, dan heb ik materiaal waar zij mee kunnen spelen. De kinderen blijven in dezelfde ruimte als waar ik de begeleiding met jullie als ouder(s) doe. Zo krijgen zij alles mee.

Tijdens de begeleiding ontstaat er inzicht in patronen die normaal gesproken verborgen blijven en wordt duidelijk wat nodig is om een ander patroon met elkaar te ontwikkelen. In het algemeen krijg je in hele korte tijd zicht op wat er speelt en krijg je praktische handreikingen over hoe je patronen kunt doorbreken. Het is daarmee een effectieve manier om in korte tijd veel impact te hebben.
Na deze begeleiding heb ik een aantal weken later opnieuw een gesprek met de ouder(s) om te horen wat er is veranderd en om te bepalen wat er nodig is voor het vervolg.

Tijdsbesteding

Wanneer je met mij een samenwerking aangaat, betekent dit dat ik aan het begin van het traject feitelijk drie momenten met je afspreek, een intake, de gezinsbegeleiding en een oudergesprek. Een eventueel vervolg en de vorm daarvan bepalen we in onderling overleg en verschilt per situatie en thema dat aan de orde is.

Heb je belangstelling of wil je weten of systemisch werken iets voor jou of jouw gezin zou kunnen zijn, neem dan gerust contact op.