Coachen van leerkrachten, docenten en ibérs


Zinvol en met plezier werken binnen je vak, is de wens van iedere leerkracht/docent of ib’er. Soms ervaar je obstakels en belemmeringen in je werk en in jezelf. Kan je geen nee zeggen, ga je over je grenzen, is het teveel, vragen de constante veranderingen en eisen meer dan jij kunt opbrengen of word je onzeker over jouw functioneren. Hoe fijn is het om daar iets aan te veranderen.

De werkdruk in het onderwijs is hoog en het werk vraagt veel flexibiliteit en improvisatievermogen van de leerkracht/docent of ib’er. Als leerkracht/docent of ib’er in het onderwijs heb je met een bepaalde reden voor dit vak gekozen. Op het moment dat je het gevoel krijgt dat je onder druk komt te staan en er te weinig ruimte is voor je passie, kan het zijn dat je dreigt vast te lopen.

Dit kan komen door teveel regeldruk, veeleisende ouders, uitval van collega’s waardoor de werkdruk voor jou toeneemt, werken met bijzondere leerlingen, extra evenementen of de combinatie van werk en privé die uit balans is. Vaak is er weinig ruimte in het werk om stil te staan bij de druk of spanning die jij voelt. Als je dit te lang negeert dan kan dat leiden tot uitval. Dat is niet fijn voor jou, maar ook niet voor je team en voor de leerlingen. Vanuit mijn gespecialiseerde coaching op het gebied van onderwijs help ik leerkrachten/docenten en IB’ers voorkomen dat ze uitvallen en als ze zijn uitgevallen, terug te keren op de werkvloer. Maar ook als de druk nog niet zo hoog is en je vraagt je af of je nog op de goede manier bezig bent, kan coaching helpend zijn. Het is goed om regelmatig met enige afstand en in rust naar jezelf, je werk en je kwaliteiten en valkuilen te kijken.

“Bij Carla leerde ik mezelf weer kennen als docente maar ook als vrouw. Ik durf mijn masker af te zetten, mijn onzekerheid te omarmen en te zeggen wat ik voel”.
Docente VMBO Citadel College, Lent

De functie van leerkracht/docent is continu in beweging. Dit betekent dat er telkens andere of nieuwe eisen aan leerkrachten/docenten worden gesteld. Het komt daardoor voor dat je niet meer je oorspronkelijke kwaliteiten in kunt zetten. Misschien kun je door alle regels niet meer de aandacht geven aan het contact met de leerlingen zoals je dat zou willen of stellen ouders andere eisen.

 Je hoeft niets
bijzonders te
doen om
bijzonder te
zijn. 

Onderwijs is werken met kinderen, die allemaal anders zijn.
Er is geen dag hetzelfde. Lukt het jou nog om op alle veranderingen in te spelen zonder jezelf te verliezen, jezelf kwijt te raken, of jezelf geweld aan te doen?

Vanuit mijn 25-jarige ervaring als leerkracht, het werken met bijzondere groepen en de diversiteit in klassen en alles wat daar vaak omheen speelt ken ik jouw werk als leerkracht of IB’er van binnenuit. Ik ken de specifieke omstandigheden en dilemma’s waarmee je te maken krijgt. Daarnaast heb ik een ruime ervaring op het gebied van coaching, waarbij ik onder andere gebruik maak van verschillende coach opleidingen zoals Systemisch Werk, Transactionele Analyse, NLP en andere aanvullende de trainingen.

HOE WERKT HET?

In één op één gesprekken met de leerkracht/docent of IB’ers sta ik samen met jou stil bij jouw vraag en geef ik je handvatten om uit de ontstane situatie te komen. Meestal zijn hiervoor 6/8 gesprekken nodig. De gesprekken duren anderhalf uur en vinden plaats in een ruimte buiten de school. Vertrouwen, mildheid en verbinding zijn de woorden die mijn coaching typeren. Een coachtraject start met een vrijblijvende intake waarin we samen jouw vraag verkennen en waarin jij kennis kunt maken met mijn manier van werken. Daarna maken we concrete afspraken over het coachtraject (ritme in gesprekken, ingeschatte duur van het traject en de zakelijke kant).

Heb je belangstelling of wil je weten of coaching iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan gerust contact op.