Begeleiding bijzondere groepen


Lesgeven aan kinderen is prachtig werk als er in jouw groep een veilig pedagogisch klimaat heerst en ieder kind zich fijn voelt. Soms lukt het echter niet om van je groep een groep te maken, voelen sommige kinderen zich niet veilig in de groep, is het onrustig en zijn de kinderen druk. Jij, als leerkracht, wilt hier, samen met de kinderen, iets aan veranderen.

“Ik heb een groep die energie vreet, hoe verander ik dat?”
“Hoe maak ik van mijn groep, een groep?”
“De kinderen willen de sfeer veranderen, maar weten zelf niet hoe!”
“Invallers willen niet meer voor deze groep!”
“Een aantal kinderen voelt zich niet veilig meer in de groep!”
“Het is zo onrustig en druk in deze groep!”

Herkent u zich in één van deze uitspraken dan is een maatwerktraject voor uw “bijzondere groep” wellicht de oplossing om er een “bijzonder prettige groep” van te maken.

Vaak speelt er in de groep een dynamiek tussen de kinderen of tussen kinderen en leerkracht waarin (negatieve) patronen zich herhalen. De groep komt er zelf niet uit en als leerkracht is het lastig om deze patronen te doorbreken. Vaak weten de kinderen heel goed te benoemen waar de schoen wringt. Maar zien zij zelf niet hoe zij hun invloed kunnen gebruiken om de dynamiek te veranderen.

Bij plagen hebben
twee kinderen
plezier.

Bij pesten heeft er
één kind plezier en
één kind verdriet.

Na ruime ervaring in het onderwijs en in samenwerking met verschillende collega’s uit het veld, is dit maatwerktraject ontstaan. Het is een maatwerktraject om met probleemgroepen, ik noem ze liever bijzondere groepen, aan de slag te gaan.

Iedere groep is anders. Daarom zijn het altijd trajecten op maat om bijzondere groepen optimaal te kunnen begeleiden Tijdens zo’n traject werk ik met de kinderen en de leerkracht (individueel en in groepjes).
Leerlingen en leerkracht krijgen daarmee goed zicht op wat ze zelf kunnen doen om dingen te veranderen.

De meest cruciale factor voor succes van het traject, blijkt keer op keer de leerkracht te zijn. Daarom is de leerkracht intensief betrokken bij het hele traject.
Het mooie van het maatwerktraject is, dat het geleerde direct kan worden toegepast. Tijdens het traject, coach ik de leerkracht om de groep optimaal te begeleiden en om zelf aanpassingen te doen in stijl van lesgeven of in de interactie met de kinderen.

Alles is gericht op leren door ervaren.
Daarom gaan we aan de slag met interactieve spelvormen. Met hun nieuwe
Foto vaardigheden zijn de kinderen in staat om met elkaar een groep te creëren met een veilig sociaal emotioneel klimaat. Deze verandering zorgt er voor dat ook de resultaten verbeteren.

Het blijkt belangrijk om ook de ouders van deze kinderen te betrekken bij het proces. De ouders krijgen op een ouderavond inzicht in wat er speelt in de groep, in de manier waarop ik werk en welke rol zij zelf kunnen spelen in het proces.
Tijdens het traject houdt de school de ouders op de hoogte middels een informatiebrief die ik maak naar aanleiding van iedere groepsles.

“Een onrustige, drukke groep kinderen die aan leren nauwelijks toe kwam, is veranderd in een groep met meer rust en evenwicht”.
Ruud Brandsma, interim schoolleider, De Bongerd, Veenendaal, 2017.

Heb je belangstelling of wil je weten of coaching iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan gerust contact op.
Op verzoek heb ik ook referenties beschikbaar.