Intervisie met vakgenoten


Soms heb je als vakgenoten zoveel kennis en expertise bij elkaar en gebruik je elkaars kennis en ervaringen te weinig. Je loopt tegen dezelfde problemen aan, maar leer je eigenlijk wel echt van elkaar? Hoe fijn is het inspiratie en begrip te krijgen van vakgenoten?

Vaak hebben we met elkaar de oplossingen voor problemen die spelen binnen ons werkveld maar lukt het niet om dit met elkaar te delen in een regulier overleg.

Dit kan komen doordat je onder vakgenoten niet wilt laten blijken dat je met een probleem zit of ergens onzeker over bent, doordat je het gevoel hebt het alleen te moeten kunnen of omdat gewoon weg de tijd ontbreekt.
In de praktijk blijkt uiteindelijk vaak dat collega’s dezelfde ervaringen hebben.

Ik help intervisiegroepen om een stap verder te komen. Binnen een setting van veiligheid en vertrouwen krijg ik in korte tijd boven water wat er speelt of belemmerend is op de werkvloer. Ik daag deelnemers uit om met elkaar tot een oplossing te komen. Ik ben hierbij prikkelend, confronteer en maak gebruik van humor op een respectvolle manier. Het helpt om inzicht te krijgen waar gedrag vandaan komt.

“Carla geeft ons een gevoel van veiligheid en vertrouwen waarin je alles kunt bespreken. Een gevoel van samenhorigheid op basis van vertrouwen, dit geeft mij erg veel energie en je gaat weg met adviezen waar je mee aan de slag kan”.
Anette Gerritsen Intern begeleider Obs “De Springplank” in Zwolle, 2017.

In korte tijd krijg je hierdoor als groep problemen boven water, verkrijg je inzicht in eigen handelen en werk je toe naar een concreet resultaat.

Als de bovenste laag stapje voor stapje loslaat, komt er ruimte voor iets wat zich nog niet eerder heeft laten zien.

Vaak zijn er vakcollega’s die al eerder met een probleem geconfronteerd zijn en samen onderzoek je welke stappen en invalshoeken er zijn om tot een oplossing te komen. Mijn begeleiding kenmerkt zich door een praktijk gerichte aanpak.

Voor een goede intervisie is het belangrijk dat deze niet beperkt blijft tot een goed gesprek, maar dat concrete acties in gang worden gezet zodat je daadwerkelijk stappen zet.

 

 

“Na een intervisie heb ik hernieuwde energie om mijn werk aan te gaan. Ook is het fijn dat Carla regelmatig theoretische achtergronden van gedrag geeft. Dat opent m’n ogen en daardoor kan ik (op momenten) anders kijken naar mezelf en de mensen waar ik mee te maken heb”.
Dorien Krosenbrink, Intern begeleider van Obs “De Werkschuit” in Zwolle., 2017.

Mijn intervisiegroepen bestaan veelal uit groepen, leerkrachten, IB’ers, schoolleiders, startende leerkrachten, of leerkrachten die in het kader van passend onderwijs dezelfde specialisatie hebben.

Heb je belangstelling of wil je weten of coaching iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan gerust contact op.