Ouder ondersteuning


Het ouderschap is een prachtig levenswerk met vele hoogtepunten en liefdevolle momenten. Soms loopt het niet zoals je hoopt en graag zou willen. Hoe goed je het ook probeert te doen er zijn altijd situaties waarin je het even niet meer weet en je behoefte hebt aan handvatten en ondersteuning.

Hoe blijf je liefdevol kijken naar je kind als zijn of haar gedrag veeleisend of afwijkend is.
Vaak geven kinderen met hun gedrag een signaal af. Als je deze signalen herkent, dan kun je er binnen jouw grenzen op inspelen. De relatie tussen ouder en kind is een wisselwerking. Het gedrag van je kind doet iets met jou en je reactie daarop doet weer iets met je kind.

Opvoeden is een
kwestie van
liefde, geduld en
wijsheid. De
laatste twee
groeien waar de
eerste stroomt.

Ik help ouders om anders te kijken naar het gedrag van hun kind en om te ontdekken hoe je als ouder met je eigen gedrag het verschil kunt maken in de opvoeding.
Ik help je om achter het gedrag van je kind te kijken en de wijze waarop jij daar mee om kunt gaan.
Ik gebruik hiervoor, mijn professionele kennis die ik heb opgedaan in het begeleiden van gezinnen, onder meer met familieopstellingen, mijn ervaringen uit het onderwijs en mijn ervaring als moeder. Dat doe ik door gerichte vragen te stellen, oog te hebben voor de wat er speelt in jullie gezin en gezinsomgeving. Tevens help ik door het geven van opvoedtips en trucs.

Mijn ervaring is, dat door ouderbegeleiding het plezier weer terug komt in het gezinsleven. Ouders kunnen dan weer oprecht genieten van hun rol als ouder.
In mijn coach trajecten begeleid ik zowel opvoeders afzonderlijk als stellen die gezamenlijk zorgen hebben om hun kind of kinderen. Hierbij wil ik opmerken dat ik mij richt op de opvoedproblematiek en niet op relatieproblematiek.

Heb je belangstelling of wil je weten of coaching iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan gerust contact op.