Over


Mijn geschiedenis

Ik, Carla, ben geboren in het westen van het land en op jonge leeftijd verhuisd naar midden Nederland. Ik wist al vroeg wat ik wilde gaan doen als ik volwassen was. Werken met kinderen. Daar lag in eerste instantie mijn passie. Jarenlang heb ik gewerkt in het basisonderwijs in verschillende rollen: Als leerkracht bovenbouw, leerkracht onderbouw, RT’er, IB’er en later als (team)coach en intervisiebegeleider.

De scholen waar ik heb gewerkt stonden in achterstandswijken, in villawijken, in Nederland en in het buitenland. Ik heb daarmee ervaring opgedaan met een grote diversiteit aan kinderen, ouders en scholen.

Hoe het is om te werken met kinderen in het buitenland

Na scholen in Tiel, Bussum en Almere, heb ik acht jaar gewerkt op Nederlandse basisscholen in het buitenland. Vier jaar werkte ik in Singapore, één jaar in Bangladesh en drie jaar in Saoedi Arabië. De rol van de school en de taken van de leerkrachten gingen verder dan op scholen in Nederland. De school was een stukje Nederland in het buitenland.

Ik kreeg te maken met een continue in- en uitstroom van ouders en kinderen. Dat vroeg veel aandacht voor de groepsdynamiek en voor het creëren van een thuisgevoel voor alle kinderen.
Als personeel vormden we een hecht team en namen verantwoordelijkheid in de organisatie van typisch Nederlandse feesten zoals Sinterklaas en Koninginnedag.

Na een prachtige ervaring weer terug naar Nederland

Werken in het buitenland was bijzonder inspirerend, veelzijdig en inspannend. Ik ben heel bewust teruggekomen naar Nederland om weer dichter bij mijn familie en vrienden te wonen, en de wens om moeder te worden. Na mijn terugkeer in Nederland werkte ik in Apeldoorn als leerkracht, als rt-er en intern begeleider. Doordat ik zelf moeder werd, kreeg ik ook te maken met die kant van het onderwijs. Toen mijn zoon als kleuter startte op de basisschool, heb ik zo ervaren hoe belangrijk het is dat je kind wordt gezien in wie hij werkelijk is. Dat was een nieuw perspectief naast het perspectief wat ik al had als professional in het onderwijs. Ik kon als ouder kijken naar de school, en ervaren hoe het is om op de plek van ouder te staan. Ook deze ervaring blijkt keer op keer erg behulpzaam in het begeleiden van scholen. Ik gebruik het ouderschap bij alle onderdelen die met onderwijs te maken hebben. Vanuit de ouderrol naar de school kijken, naar het pedagogisch klimaat, naar dat wat kinderen echt nodig hebben.

De scholen waarop ik heb gewerkt waren heel verschillend: openbare basisscholen, christelijke basisscholen, scholen met veel anderstaligen, scholen in achterstandswijken en bedrijfsscholen. De diversiteit vond ik leuk en helpt mij bij het werken met bijzondere groepen en wanneer ik leerkrachten of intervisie groepen begeleid. Ik kan mij makkelijk inleven in wat er speelt op school en welke consequenties dat heeft voor ouders, kinderen en leerkrachten. Ik schakel soepel tussen de leerkracht, de Ib’er, de directeur, de ouders en ondersteunend personeel. Iedereen doet mee in het werken aan een gezond schoolklimaat.

En dan een volgende, nieuwe stap.

Rond mijn veertigste kreeg ik de behoefte om ook met volwassenen te werken. Volwassenen brengen kinderen groot . Daarmee is de invloed van volwassenen in het leven van kinderen erg groot.
Mijn missie, kinderen zien in wie ze werkelijk zijn, groeide uit tot kinderen en volwassenen zien in wie ze werkelijk zijn en hen ondersteunen bij hun stappen door het leven.
Ik heb me zelf als kind vaak onbegrepen en niet gezien gevoeld. En soms was daar ook ineens die juf die mij wel zag waardoor ik als kind een enorme bemoediging voelde om te leren en te groeien.

Sinds 12 jaar begeleid ik naast kinderen ook volwassenen. Ik heb in al die jaren geleerd dat dit werk niet alleen gaat over de mensen die ik begeleid, maar ook over mijn bereidheid om steeds naar mijn eigen handelen en mijn eigen aandeel te kijken. Daarom investeer ik continu in mijn eigen ontwikkeling door het volgen van diverse (coach) opleidingen en laat ik mij zelf ook coachen in supervisie.

Waarom ik ben gestart met Kijken Achter Gedrag?

Mijn grote drijfveer om te starten met Kijken Achter Gedrag, is dat ik vind dat ieder mens, ten diepste mag zijn wie hij of zij is. Dat vraagt de bereidheid om jezelf te zien en om in de ontmoeting open te staan voor de ander.
Hieronder ligt mijn eigen wens om gezien te worden in wie ik ben. Net als ieder ander heb ik mijn eigenaardigheden, mijn bijzonderheden en kwaliteiten. Die heb ik ontwikkeld door mijn eigen geschiedenis, door waar ik ben opgegroeid, door wie ik ben en door mijn ervaringen.
Het werken in die ontmoeting, in contact met kinderen en volwassenen, geeft mij grote voldoening en zet mij in mijn kracht. Zo kan ik bijdragen aan een wereld waarin mensen en kinderen zich meer gezien en gehoord voelen.

Mijn uitgangspunten

Mijn manier van werken is gestoeld op de drie pijlers, vertrouwen, mildheid en verbinden. Vertrouwen is de basis van waaruit ik werk. Om mijn werk goed te doen verplaats ik mij continu in mijn cliënten, maar ik vraag mijn cliënten ook regelmatig om zich te verplaatsen, in zichzelf, in hun omgeving en in de mensen waarmee ze werken en samenleven. Tijdens het werken verbind ik mij met het vraagstuk van de cliënt, zonder dat ik het overneem. Ik ga naast de cliënt staan. De cliënt verbindt zich met zijn vraag en zet zijn eigen stappen, ik loop mee.

Wil je meer weten over hoe anderen het hebben ervaren om met mij te werken, klik dan hier…

Wil je meer weten over mijn achtergrond en opleidingen, klik dan hier…