Intervisie voor teams


Een goed draaiend team kenmerkt zich door de wil om van elkaar te leren en elkaar daarin te ondersteunen. Feitelijk gaat het om het creëren van een goed leerklimaat in je onderwijsteam. Heb je als team het lef om met elkaar die verdiepingsslag te maken? Dan is intervisie iets voor jullie.

Met intervisie kom je op een veilige en respectvolle manier tot de kern van leervragen.
Dat leidt tot nieuwe inzichten. Dit kan gaan over problemen die je op onderwijsgebied in je groep ervaart, op persoonlijk niveau of zaken die spelen op teamniveau. Intervisie is de manier om met elkaar te leren en sterker te worden als team. Door regelmatige intervisie leer je als team zelf te reflecteren en weten teamleden waar elkaars sterktes en uitdagingen liggen.

Een goed gestructureerde en geïmplementeerde intervisie zorgt voor kennisvergroting, diepgang en een betere sfeer binnen het team. Naast het delen van kennis en talent merk ik in de praktijk dat intervisie de gezondheid van een team ten goede komt. Door regelmatig met elkaar in gesprek te zijn, volgens de intervisiemethode, voorkom je conflicten en uitval door ziekte.

“Het opzetten en voeren van goede intervisies heeft het team geholpen meer gebruik te maken van elkaars kennis/ ervaring en talenten. Tijdens dit traject heb ik ervaren dat Carla helder en persoonlijk communiceert en moeilijke zaken niet uit de weg gaat”.
Ellen van Bon, directeur IKC het Sterrenbos in Huissen, 2017.

Ik werk met een intervisiemethode die helpt om in korte tijd te komen tot een professioneel werkklimaat waarin het leren van en met elkaar meer diepgang krijgt. Mijn begeleiding is er op gericht dat de teamleden leren om de intervisiemethode zelf te gebruiken. Zodat ze op termijn geen begeleiding meer nodig hebben.

Elk kind is anders, elke problematiek is anders. Door intervisie zorg je met elkaar dat de kennis, ervaring en talenten van één leerkracht niet beperkt blijven tot die ene leerkracht maar benut kunnen worden binnen het hele team. Elk kind en elke ouder kan daardoor vertrouwen op de stevige basis van een professioneel onderwijsteam.

Heb je belangstelling of wil je weten of coaching iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan gerust contact op.